Clubblad printen
 

Clubbladprinten respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Clubbladprinten. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Clubbladprinten, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Clubbladprinten spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

Clubbladprinten is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Clubbladprinten.

PDF maken | uitleg | bestellen | contact | disclaimer | privacy statement | algemene voorwaarden
verenigingsblad schoolkrant liturgie printen drukken

© Chato