Clubblad printen
 

Een sportvereniging is een vereniging voor personen die eenzelfde sport beoefenen of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport.

Enkele voorbeelden van sportverenigingen zijn voetbalclubs en wielerploegen. Soms richten sportverenigingen zich op een bepaalde doelgroep, zoals het geval is bij studentensportverenigingen.

 

Een vogelvereniging bestaat uit leden en een bestuur die samen het houden en kweken van vogels in een volière thuis stimuleert. De vogelhouders (leden) hebben het kweken van vogels als hobby.
Een natuurvereniging probeert door werkzaamheden in het landschap de natuurwaarden te beschermen, te herstellen of nieuwe kansen te bieden aan natuur. Daarnaast probeert een natuurvereniging zoveel mogelijk mensen van het nut en de noodzaak van natuurbehoud te overtuigen.PDF maken | uitleg | bestellen | contact | disclaimer | privacy statement | algemene voorwaarden
verenigingsblad schoolkrant liturgie printen drukken

© Chato